Skip to main content

International Mobility & Collaboration Centre   |  Main Campus

PENARAFAN PENGURUSAN KENDERAAN PERINGKAT PTJ

Penarafan pengurusan kenderaan ini merupakan program audit tahunan yang telah diperakukan oleh Naib Canselor dan diluluskan oleh Jawatankuasa Audit Universiti (JKA) sebagai usaha penambahbaikan bagi meningkatkan kawalan dalaman dan tadbir urus Universiti.